Introduktion til CFD'er

Contracts for Differences-produkter (CFD'er) blev udviklet, så kunden kan udnytte alle fordelene ved ejerskab af en aktie, indeks, ETF, forex eller vareposition uden nødvendigvis at skulle eje selve det bagvedliggende instrument. Kunden indgår en aftale om køb af en CFD til den udbudte pris. Forskellen mellem denne pris og prisen, når positionen er lukket, udbetales i kontanter; heraf navnet "Contract for Difference" eller CFD.

Bemærk, at ved at handle CFDs kan kunder miste alle deres kapital. Vær venligst opmærksom på de involverede risici.

Med CFD'er kan kunder købe ("go long") og lukke positionen ved senere salg. Alternativt kan kunder sælge ("go short") og lukke positionen senere ved køb. Salg ved en højere/lavere pris end købsprisen resulterer dermed i tilsvarende vinding eller tab.

CFD’er er blevet mere populære gennem de seneste år, og vi regner med, at instrumenterne går mod at blive det foretrukne redskab til handel på finansielle markeder.

CFD’er virker på følgende måde: I stedet for at købe 1.000 aktier hos Microsoft fra en børsmægler, kan kunden købe 1.000 CFD'er via handelsplatformen Plus500. Hvis hver Microsoft-aktie stiger med 5$, modtager CFD-kunden et overskud på 5.000$ - præcis som havde han modtaget de faktiske handlede aktier på børsen.

Plus500 muliggør CFD'er uden mægleren som mellemled og med meget attraktive marginkrav. Der forekommer desuden ikke veksel- og stempelgebyr. I det hele taget elemineres mange af problemerne ved almindelig aktiehandel: Omkostningerne og forsinkelserne ved fysisk handel, registreringsprocedurer og diverse mæglergebyrer. Den anden store fordel ved handel med CFD'er er, at kunderne kan forhandle om marginer ved brug af gearing. CFD-handel betyder, at kunder kan handle med aktieporteføljer, indekser eller varer uden at skulle binde store mængder kapital i processen. Hvis vi vender tilbage til ovenstående eksempel, vil en kunde, ved køb af aktier for 50.000$, kun skulle betale en indledende margni på 1.000$ for en tilsvarende CFD-portefølje.

Diverse forskellige finansielle tilgodehavender, f.eks. i form af udbytte, bliver automatisk omregnet til kontanter og krediteres CFD-ejerens konto. Det bør dog indskydes, at en aktieindehavers stemmerettigheder ikke også tilfalder ejere af en tilsvarende CFD.

Følg dette link for flere oplysninger om vores Order Execution Policy