CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 76,4% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 76,4% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.

Der tabes penge på 76,4% af CFD-detailkontiene.

Menu

Handel

Hvad er en vedligeholdelsesmargin?

Vedligeholdelsesmargin niveauet er den mængde egenkapital, som en kunde skal vedligeholde for at holde en position åben. For at se vedligeholdelses marginkravet for et bestemt instrument, gå til den primære skærm på Plus500 handelsplatformen, vælg det finansielle instrument og klik på linket “Oplysninger” ved siden af det.

Læs mere

Hvad er et marginindskud?

For at åbne en ny position, skal du have en vis mængde pengemidler stående på din handelskonto (egenkapitalen på din konto skal være over marginindskudskravet). For at se de krav til marginindskud, som gælder for hvert instrument, gå til den primære skærm på Plus500s handelsplatform, vælg det finansielle instrument og klik på linket “Oplysninger” ved siden af det.

Læs mere

Hvad er en “Garanteret stop ordre”?

På grund af visse markedsbetingelser (i et ustabilt marked for eksempel), kan det ske, at din stop tab ordre ikke bliver udført til præcis den kurs (pris), som du ønskede. Denne funktion vil tvinge positionen til at lukke ved den kurs (pris), du har valgt, selv hvis markedsprisen passerer den. Når det definerede niveau er nået, vil positionen automatisk lukke. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle instrumenter, og der afkræves et gebyr gennem et større spread.

Læs mere

Hvad er en “Luk ved gevinst ordre” (eller stop grænse ordre)?

Denne funktion giver dig mulighed for at fastsætte en bestemt kurs, som positionen lukker ved, for at beskytte din gevinst . Når denne kurs er nået eller passeret, vil positionen automatisk lukke. Denne funktion er gratis, men der er ingen garanti for, at din position vil lukke ved præcis det kursniveau, du definerer.

Læs mere

Hvad er en “Luk ved tab ordre” (eller stop tab ordre)?

Denne funktion gør det muligt for dig at definere en vis kurs (pris), hvorved din position vil lukke, i det tilfælde at prisen bevæger sig i en retning, som er ugunstig for dig , for at minimere dit tab. Når denne kurs er nået eller passeret (da prisen sommetider kan bevæge sig i spring og passere det definerede niveau), vil stop ordren udløses, og din position lukkes automatisk. Denne funktion er gratis.
Der er ingen garanti for, at din position bliver lukket ved præcis det prisniveau, som du har defineret, på grund af ‘skridning’. Skridning kan forekomme på grund af ustabile prisudsving. Når markedet når eller passerer den særlige pris, du har defineret, at positionen skal lukkes ved, vil positionen blive lukket ved den næste tilgængelige pris.

Læs mere

Hvad er en CFD?

Differencekontrakter ("CFDer") blev udviklet for at sørge for, at kunderne kan nyde godt af alle fordelene ved at holde positioner med aktier, indekser, ETF, Forex, optioner eller råvarer uden fysisk at skulle eje det underliggende instrument. En kunde indgår i en CFD-handel til en noteret pris, og forskellen mellem den pris og prisen på CFD'en, når positionen lukkes, betales kontant, herfra stammer udtrykket "Differencekontrakt" eller CFD.

Læs mere

Hvad er en ordre?

En ordre er en anmodning om at åbne en position til en bestemt kurs (pris). Nye positioner kan ikke åbnes uden for instrumentets handelstidspunkter, men du kan dog åbne fremtidige ordrer. For at åbne en ordre skal du klikke på “Avanceret” på positionsskærmen (når du bruger Windows og Web trader) → sæt kryds i “Køb (eller sælg) kun når kursen er” → definer den påkrævede kurs (pris) → Klik køb/sælg. Ordren vil automatisk åbne en position, når den påkrævede kurs er opnået eller passeret - ordren er ikke garanteret, da kursen (prisen) kan ændre sig med mere end 1 pip per gang. Rigtige ordrer vil udløbe om 90 dage, hvis der ikke er åbnet nogen position (30 dage for demo-ordrer).

Læs mere

Hvad betyder “gearing”?

Gearing er et koncept, som gør dig i stand til at mangedoble din eksponering for et finansielt instrument, uden at skulle binde hele den nødvendige kapital som skal til for at eje det fysiske instrument. Når du handler med gearing, behøver du kun at betale en brøkdel af din positions samlede værdi. Gevinst og tab er baseret på positionens samlede størrelse, så slutresultatet af en handel kan være meget større end det oprindelige udlæg, med hensyn til gevinst eller tab. CFDer er en form for gearet handel. Det beløb, som er nødvendigt, for at åbne og opretholde en gearet handel hedder “margin”. Handel ved hjælp af gearing kaldes sommetider “marginhandel”. Generelt set, ved gearing bliver en lille ændring i prisen af CFD forstørret til en større ændring, som resulterer i forøget afkast/tab.

Læs mere

Hvad kan forårsage, at min position lukkes?

Positioner kan blive lukket af en af følgende årsager: margin call, udførelse af en foruddefineret stop ordre, udløb* eller manuel lukning. Du kan finde den bestemte grund under “Lukkede positioner”, under “Årsag til lukning”.

Læs mere

Hvad er fordelene ved at handle med CFD'er?

CFD handel er blevet stadig mere populært i løbet af de sidste år og bliver formentlig den måde, som foretrækkes til handel på finansielle markeder . Nogle af handelsfordelene ved CFDer er, at der ikke er nogen vekselgebyrer eller stempelafgifter. Meget af den ineffektivitet, som der findes ved at handle med underliggende aktier på en børs er fjernet. Man undgår omkostninger og forsinkelser ved den fysiske levering af aktier samt registrering af disse, og man undgår at betale opbevarings- eller forvaringsgebyrer, som afkræves af en broker. En anden stor fordel ved at handle CFDer er, at kunder kan handle ved hjælp af gearing via margin. CFD-handel betyder at klienterne kan handle med et portefølge af aktier, indekser eller råvarer uden at skulle binde store mængder kapital. Desuden bliver der justeret for alle finansielle rettigheder, som f.eks. dividender, som indbetales direkte på din konto. Dog har indehaveren af CFDer ikke de stemmerettigheder, som indehaveren af en tilsvarende aktie har.

Læs mere
Kunne du ikke finde noget svar på dit spørgsmål? Kontakt os!
E-mail

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 76,4% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.