Beskyttelse af klienternes pengemidler

Beskyttelse af klienternes pengemidler

Når du åbner en konto hos os, opbevarer vi dine midler i overensstemmelse med Cyprus Securities and Exchange commissions regler om kunders midler. Ifølge disse regler, betaler vi den enkelte kundes midler til en separat klient-bankkonto.

Husk, at CFDs er et gearet produkt og kan resultere i tab af hele din kapital. Handel med CFDs er muligvis ikke egnet for dig. Sørg for, at du fuldt ud forstår de involverede risici. Du bedes overveje vores risikoadvarsel og brugeraftale, inden du bruger vores service.
Beskyttelse af klienternes pengemidler
Alle kunders midler opbevares på en separat klient-bankkonto i overensstemmelse med Cyprus Securities and Exchange Commissions regler om kunders midler . 
Plus500CY Ltd bruger kun sine egne midler til kurssikring 
Plus500CY Ltd videregiver ikke detailkunders penge til kurssikrende modparter 
Plus500CY Ltd indleder ikke spekulative positioner i markedet 
Plus500CY Ltd har ingen eksponering til koncern- eller statsgæld 
Plus500CY Ltd er reguleret af CySEC 
Plus500CY Ltd ikke investerer midler fra detailkunder 

Investor Compensation Fund

Plus500 deltager i Investor Compensation Fund for kunder i investeringsselskaber, som er reguleret i Republikken Cypern. Plus500 giver dig den sikkerhed, de ressourcer samt den globale dækning og service, som en multinational organisation med mere end 1.000.000 kunder over hele verden, der udfører millioner af transaktioner per måned, kan give. Desuden er Plus500 gældfri, har betydelig likviditet og betydeligt større lovpligtige kapitalreserver, sammenlignet med de lovgivningsmæssige krav. Læs mere:Investor Compensation Fund