Kontoopgørelser

Saldo: Indeståender - Udbetalinger + P&L for lukkede positioner. Omfatter ikke overskud/tab af de nuværende åbne positioner

Disponibel saldo: Disponibelt beløb til anvendelse. Saldo + P&L for åbne positioner - marginindskud

P&L: Profit/Tab for alle åbne positioner (Profit + Loss + præmie pr. dag * antal dage)

Equity: Kontoens aktuelt vurderede kapitalværdi. Saldo + ∑P&L

Eksempel på kontoopgørelse:
Du oprettede en konto og indsatte $1000 med kreditkort

 • Equity: $1000 (Indbetalinger - udbetalinger + P&L for lukkede positioner)
 • P&L = $0. (Total gevinst og tab for alle åbne positioner inklusive daglige præmier)
 • Disponibel saldo: $1000 (Saldo + P&L for åbne positioner - marginindskud)
 • Equity: $1000 (Saldo + P&L for åbne positioner)

Kl. 13.00 køber du 100 tønder olie til en markedspris på $60,00, med et profit call om at tage gevinsten når olien når op på $66.00.
Dit køb udgør totalt: 100*$60.00 = $6000
Marginindskud for handel med olie er 10%: $600
Vedligeholdelsesmargin for at opretholde en olieposition er 5%: $300

Falder din equity til under $300, får du et margin call.

 • Saldo: $1000
 • P&L = 0 (differencen mellem købs- og salgskursen for olie er normalt 5 cents, så P&L beløber sig til -$5)
 • Disponibel saldo udgør efter dit oliekøb: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
 • Equity er $1000 ($1000 + $0).

Kl. 14.05 stiger olien til $64.

 • Saldo: $1000
 • P&L: +$400. (100*$64-100*$60)
 • Disponibel saldo: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
 • Equity: $1400 ($1000 + $400).

Kl. 14.15 stiger olien til $66 – saldo før Tag profit realiseres.

 • Saldo: $1000
 • P&L: +$600. (100*$66-100 * $60)
 • Disponibel saldo: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • Equity: $1600 ($1000 + $600)

Kl. 14.15 realiseres Tag profit. Du tjener $600 på handlen.

 • Saldo: $1600
 • P&L: 0. (ingen åbne positioner)
 • Disponibel saldo: $1600