Gebyrer

Kun spread (difference mellem købs- og salgspris)

I modsætning til andre tjenester med faste handelsgebyrer, spares disse ved brug af Plus500.

Premium

Hvis du holder en position åben efter handlen lukker og indtil næste handelsdag, har du teknisk set beholdt den natten over, hvilket skal finansieres. Prisen for denne finansiering enten krediteres (for korte positioner) eller debiteres (for lange positioner) din konto for at dække den finansieringens det tilgodehavende eller skyldige beløb fra finansieringen. Premium-tidspunktet (når markedet lukker) for hvert instrument fremgår under fanebladet "details".

For at se merprisen for finansiering og "% per dag" for et specifikt instrument skal du åbne skærmbilledet med hovedmenuen, vælge instrument og trykke på "details" helt til højre i rækken.

Bemærk: Hvis en position er åbnet en fredag og beholdt til den følgende mandag, altså næste handelsdag, vil det krediterede eller debiterede beløb til kontoen normalt være tre gange så stort som det daglige beløb for at dække hele weekenden.

Gebyr ved inaktivitet

Et gebyr på op til 10 USD vil blive opkrævet, hvis din Handelsplatform forbliver ubrugt eller er i dvale i en tidsperiode, som det er defineret i Brugeraftalen. Dette er for at kompensere for omkostninger afholdt for at stille denne service til rådighed, selv om den muligvis ikke anvendes.

* For yderligere oplysninger om gebyrer bedes du læse Brugeraftalen