Instrumenttyper og prissætning

Ejerandele/aktier/equity-baserede CFD'er - Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW, etc.

Med Plus500 CFD'er (differencekontrakter) kan du handle CFD'er baseret på de mest handlede aktier på globale aktiemarkeder. Kontraktværdien for en CFD fra Plus500 svarer til prisen angivet i cents. Handles Google-CFD'en fx til USD490,23, er værdien af en Google CFD USD490,23. For kun 5% af marginindskuddet kan du opnå 20 gange gearing for de mest handlede børsnoterede ejerandele på globale aktiemarkeder.

Indeksbaseret CFD-handel - S&P 500, UK 100, Germany 30, etc.

Med Plus500 kan du handle verdens førende aktieindekser. Kontraktværdien af en indeksbaseret CFD svarer til prisen angivet i indeksets valuta. Handles DJIA CFD'en fx til 13.805,56, er værdien af en DJIA CFD USD13.805,56. Med kun 0,3% af marginindskuddet kan du opnå op til 300 gange gearing på førende aktieindeks.

Forex-handel - EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY, etc.

Med Plus500 kan du handle nogle af verdens mest handlede FX(Forex)-par. Kontraktværdien af en FX-CFD svarer til 100 gange prisen, der tilbydes i parrets anden valuta. Det vil sige, hvis AUD/USD-CFD'en handles til 0,9450, svarer værdien af en AUD/USD-CFD til USD 94,50 eller AUD100. Du kan opnå op til 300 gange gearing for de mest handlede FX-par, med en investering svarende til 0,3% af marginindskuddet.

Råvarebaserede CFD'er – råolie, guld, sølv, etc.

Med Plus500 kan du handle verdens vigtigste råvarer. Kontraktværdien af en råvarebaseret CFD svarer til prisen, der tilbydes i råvarens valuta. Handles CFD'en for guld således til USD786,40, er værdien af en CFD USD786,40 (eller svarende til en ounce troy-vægt i guld). Med en investering svarende til 0,7% af marginindskuddet kan du opnå 152 gange gearing for de vigtigste råvarer.

Prissætning

Plus500 indhenter opdaterede prislister direkte fra de relevante markeder. Markedets gennemsnitspris pålægges herefter et mindre pristillæg for at finde markedsspændet. Oplysninger om pristillægget kan findes under fanebladet "oplysninger" for hvert enkelt instrument til brug på handelsplatformen.