Indskud

Leverage

Termen "leverage" bruges, når en mindre prisændring på de aktiver, som en CFD dækker over, skaleres til en større prisændring, så CFD'en kan tilbyde et "opskaleret" udbytte. En leverage på 10 % (eller 1:10) betyder, at hvis prisen på det bagvedliggende aktiv ændres med 1 %, vil prisen på CFD'en ændres med 10 %. Handelsplatformen viser hvert enkelt instruments leverage på linkets "oplysninger", der kan findes under hver CFD. Leverage, også omtalt som "gearing", er en teknik til at flerdoble gevinster, men kan også flerdoble tab.

Bemærk venligst, at når leverage øges, vil mindre prisændringer på det bagvedliggende aktiv blive forstørret, og den nødvendige margin påvirkes sandsynligvis tilsvarende.

Margin call

Vedligeholdelsesmargin-niveauet er det minimumsbeløb af egenkapital en kunde har behov for, for at opretholde en åben position. Skulle din egenkapital falde under det minimumsbeløb, så vil Plus500 automatisk udføre en margin call handel og lukke alle åbne positioner, indtil din konto's egenkapital overstiger vedligeholdelsesmargin niveaukrav.

Under visse omstændigheder vil der ikke blive udløst margin call, hvis din aktie falder under marginkravet. Der sker, fordi Plus500 giver de handlende noget ekstra tid til at indsætte flere midler eller lader kontoindehaveren lukke positionen. Hvis en position stadig er åben efter denne henstandsperiode, og der ikke bliver indsat penge på kontoen, så vil positionen eller positionerne blive lukket til den gældende pris på platformen på det tidspunkt.

Eksempel på udløsning af et margin call:

Du oprettede en konto og indsatte $600 med kreditkort

 • Saldo: $600 (Indbetalinger - Udbetalinger + P&L for lukkede positioner)
 • Disponibel saldo: $600 (Saldo + P&L for åbne positioner - marginindskud)
 • P&L = $0 (samlet gevinst og tab for alle åbne positioner inklusive daglige præmier)
 • Equity: $600 (Saldo + P&L for åbne positioner)

Kl. 11.30 køber du 10 Google-aktier (CFD'er) til $540,00
Dit køb udgør totalt: 10*$540,00 = $5.400
Marginindskuddet der er behov for til 10 Google aktier er 10%: $540
Vedligeholdelsesmargin, der er behov for at opretholde 10 Google-andele, er 5%: $270

Falder din equity til under $270, får du du et margin call. Plus500 likviderer dine åbne positioner.

 • Saldo: $600.
 • Disponibel saldo efter du købte Google-aktierne er: $60 ($600 - 10%*$5400)
 • P&L = $0
 • Equity: $600 ($600 + $0)

Kl. 00.15 falder Google-aktierne til $520

 • Saldo: $600
 • Disponibel saldo: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($520-$540))
 • P&L = -$200 (10*$520 - 10*$540)
 • Equity er $400 (-$200 + $600)

Kl. 13.10 falder Google aktierne til $490. Du får en margin call og Plus500 likviderer din position.

 • Saldo: $600
 • Disponibel saldo: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($490-$540))
 • P&L = -$500 (10*$490 - 10*$540)
 • Equity: $100 (-$500 + $600)

Grunden til at du får et margin call, er at din equity er $100 og du skal have $270 for at opretholde en åben position på 10 Google-aktier. Plus500 har derfor likvideret din position. Din aktuelle saldo er:

 • Saldo: $100 (Saldoen skifter kun, når en position lukkes eller der udbetales penge).
 • Disponibel saldo: $100 (Indbetalinger - udbetalinger + P&L for lukkede positioner)
 • P&L = $0 (ingen åbne positioner)
 • Equity: $100 (Saldo + P&L for åbne positioner)

Marginindskud

For at åbne en ny position, skal den disponible equity på din konto overstige kravet til marginindskud. Der er et specifikt krav til marginindskud for hvert enkelt finansielt instrument.

For at se marginindskuddet for et specifikt instrument, gå til hovedmenuen på Plus500's handelsplatform, vælg det instrument du gerne vil se og klik på Detaljer helt ude til højre på skærmen. Der vises en dialogboks og marginindskuddet vises øverst til højre i feltet.

Vedligeholdelsesmargin

For at holde en ny position åben, skal du sikre at den disponible equity på din konto ligger over kravet til vedligeholdelsesmargin. Der er specifikke krav til vedligeholdelsesmargin for hver enkelt finansielt instrument.

For at se kravet vedligeholdelsesmargin for et specifikt instrument, gå hovedmenuen på Plus500's handelsplatform, vælg det instrument du gerne vil se og klik på detaljer helt ude til højre på skærmen. Der vises en dialogboks og kravet til vedligeholdelsesmargin ses øverst til højre i feltet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Hvis der ikke findes endnu en sikkerhedsmargin, vil positionerne blive lukket for at forhindre, at kunden gældsætter sig.