Risikostyring og ordretyper

Hvordan du køber og sælger til markedspriser

Kunder kan bruge Plus500 til at købe og sælge CFD-instrumenter til den aktuelle markedspris (inden for det spænd, der er fundet for hvert enkelt instrument). Markedsspredningen for hvert enkelt CFD-instrument fremgår af boksen Buy/Sell, der vises, når du trykker på "buy" eller "sell" i hovedskæmen. Plus500 gør forskellige "ordretyper" tilgængelige via handelsplatformen for at støtte kundernes risikostyring. Begrænsningerne er særligt hjælpsomme, hvis din internetforbindelse pludselig afbrydes.

Stop Limit

En Stop Limit-ordre er en måde at beskytte din gevinst på, hvis instrumentet (Forex, aktie, råvarer eller indeks) stiger. Stop limit-ordren giver Plus500 en kommando om at sælge et instrument, når og hvis instrumentet når en bestemt pris.

Stop Loss – (Maksimalt tab)

En Stop Loss-ordre er en måde at beskytte dig selv imod tab, hvis instrumentet (Forex, aktie, råvare eller indeks) falder. Stop Loss-ordren giver Plus500 en kommando om at sælge instrumentet, når og hvis instrumentet falder til en bestemt pris.

Når aktien når denne pris, konverteres Stop Loss ordren til en markedsordre. En markedsordre giver Plus500 instruktioner om, at sælge til den bedst mulige pris med det samme. På et volatilt marked får du måske ikke nøjagtig den pris du gerne vil have.

Beskyt din gevinst
Stop Loss ordren bruges til at beskytte din gevinst på en aktie, som stiger i pris. Du beslutter hvilken pris du ønsker at lukke et instrument ved og giver Plus500 instruktioner om at lukke positionen, hvis prisen bliver nået.

Garanteret stop

At tilknytte en garanteret stop sætter en absolut grænse for en potentiel tab af en position
Selv hvis markedet pludselig falder, vil positionen blive udelukket ved den eksakt specificerede pris, uden risico for et drop
Kun visse instrumenter supporterer "Garanteret Stop", hvis instrumentet supporter Garanteret Stop vil du kunne se en check box for det.

"Garanteret Stop" detaljer:

 • Kan kun blive placeret på en ny handel og kan ikke blive tilføjet en eksisterende position.
 • Kan blive aktiveret/ændret udelukkende når instrumentet er tilgængeligt og i handel. Når den er aktiveret, kan den ikke fjernes, kun værdien kan ændres.
 • Det ekstra gebyr for “Garanteret Stop” kan ikke refunderes når det er aktiveret og vises før et “Garanteret Stop” godkendes.
 • Skal have en vis afstand fra den nuværende kurs som instrumentet bliver handlet til.

Eksempel:
Google SÆLG/KØB = $498/$500.
Du køber 10 Google-aktier, lad os sige at gebyret for Garanteret Stop er $10.
Du placerer en garanteret stop på $450.
Google falder til $400, du vil forlade positionen på $450 og ikke på $400.

Med garanteret stop: P&L = $4500 - $5000 - $10 [garanteret stop ekstra gebyr] = -$510
Uden garanteret stop: P&L = $4000 - $5000 = -$1000

Trailing stop

Med Trailing Stop-faciliteten har tradere mulighed for at sætte en Stop Loss-ordre, der automatisk opdaterer fastlåsning af gevinst, efterhånden som markedet bevæger sig til traderens fordel. Trailing stop kan sættes ved at klikke på Avanceret-tasten, når du opretter en markedsordre.

Du kan indtaste en Stop Loss-ordre på følgende fire måder:

 1. Indtast en Trailing Stop-pris. Hvis din aktie fx sælger til $40 pr. stk., kan du indsætte en Trailing Stop Loss-ordre ved $37.50 pr. aktie.
 2. Indsæt et max. beløb for tab, hvorefter Plus500 beregner det relevante Trailing Stop.
 3. Indtast afstanden til den aktuelle pris i pips, hvorefter Plus500 beregner den relevante Stop Loss-pris.
 4. Indtast en procentdel af den aktuelle pris, hvorefter Plus500 beregner den relevante Stop Loss-pris.

Eksempel på et Trailing Stop:
Kl. 12.50 handles Yahoo til $45,51/$45,73 (Sælg/Køb)

Kl. 12.50 indtaster du en markedsordre med et Trailing Stop på 50 pips = $0,5 = (-1,1%) for at købe 100 Yahoo-aktier
Du køber 100 Yahoo-aktier til $45,73
Derfor træder den oprindelige Stop Loss-ordre i funktion, når Yahoo sælger til $45,01. ($45,51 – $0.5)

Kl. 14.05 begynder Yahoo-priserne at stige hurtigt og når op på $47,60 (den nye Stop-pris ændrer sig til $47,10)

Kl. 15.10 stiger Yahoo-priserne fortsat og når op på $49,75 (den nye Stop-pris ændres til $49,25)

Kl. 16.15 begynder Yahoo-priserne at dykke hurtigt og når $42,51. Da du havde sat Stop-prisen til $49,25, udførte Plus500 Stop Loss til dette beløb. Stop Loss blev gennemført.

Opsummering af gevinst: 100* ($49,25–$45,73) = $352. (Hvis du ikke havde sat et Trailing Stop, og kun havde sat et Stop Loss, ville du have lidt et stort tab.)

Indgående ordrer

Indgåede ordrer eksekveres i det øjeblik markedsprisen når den pris du har specificeret, hvorefter der åbnes en ny position. Prisen kan ligge over eller under den aktuelle handelspris.

Du kan indtaste ordrer på følgende fire måder:

 1. Indtast-Limit-Køb: vent indtil prisen falder til under den aktuelle pris (anvendes ved køb).
 2. Indtast-Stop-Køb: vent til prisen stiger over den aktuelle pris (anvendes ved køb).
 3. Indtast-Limit-Sælg (handl Short): vent indtil prisen stiger til over den aktuelle pris (anvendes ved salg).
 4. Indtast-Stop-Sælg (handl short): vent indtil prisen falder til under den aktuelle pris (anvendes ved salg).

Hvis du fx ønsker at købe Google-aktier, men ikke før prisen falder til $450, vil du afgive en Indtast-Limit-købsordre ved $450. Falder prisen aldrig til det niveau, forbliver ordren ugennemført, men den afventer til du annullerer den.

For at oprette en ny Indtast-ordre med Plus500 gør ganske enkelt følgende:
→ Gå til skærmbilledet med hovedmenuen
→ Klik på Køb eller Sælg
→ Klik på Avanceret
→ Udfyld relevant Indtast ordre
→ Klik på Køb

Overførsel (rollover)

Redskaber for handel med future-kontrakter har en udløbsdato. Ved udløbsdatoen vil positionerne automatisk blive overført til den næste kontrakt. Dato og tidspunkt for overførslen (rollover) fremgår af beskrivelsen for hvert redskab.

Da købs- og salgskurserne varierer kontrakterne imellem, vil Plus500 lave en justering af din aktie for prisforskellen. Dette garanterer, at aktien ikke ændrer sig, og at du ikke vinder/taber på grund af prisforskellen mellem gamle og nye kontrakter.

Hvis den nye pris er højere end den gamle pris, vil købspositioner blive justeret i negativ retning og salgspositioner i positiv retning. Men hvis den nye pris er lavere end den gamle pris, vil købspositioner blive justeret i positiv retning og salgspositioner i negativ retning.

Desuden kan positioner blive belastet med et spread ved overførsel (rollover).

Et eksemple på beregning af overførselsjustering:
Du har en KØBSposition for 100 contrakter på olie.

Kursen for oliekontrakter på overførselstidspunktet:
Eksisterende købskurs for kontrakt = $45.30
Eksisterende salgskurs for kontrakt = $45.25
Ny købskurs for kontrakt = $46.50
Ny salgskurs for kontrakt = $46.45

Justeringsberegning:
Købskursdifference = [Ny salgskurs for kontrakt] - [Eksisterende salgskurs for kontrakt] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Justering for købsværdi = - ([Antal kontrakter] * [Købskursdifference]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Justering for difference (spread) = [Antal kontrakter] * [Spread for nye kontrakter] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Samlet købsjustering = [Justering for købsværdi] - [Justering for spread] =
- $120 - $5 = - $125

Summendrag:
Du vil beholde den samme position for 100 oliekontrakter.
Du får en justering på -$125.
Dine aktier forbliver de samme bortset fra et $5 spread.

Beregning af ovennævnte eksempel for en salgsposition
Salgskursdifference = [Købskurs for ny kontrakt] - [Købskurs for eksisterende kontrakt] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Justering for salgsværdi = [Antal kontrakter] * [Salgskursdifference] =
100 * $1.2 = $120
Justering for difference (spread) = [Antal kontrakter] * [Spread for ny kontrakt] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Samlet salgsjustering = [Justering for salgsværdi] - [Justering for spread] =
$120 - $5 = $115