Risiko Management Tools

Brug vores værktøjer til at styre din handelsrisiko:

Husk, at CFDs er et gearet produkt og kan resultere i tab af hele din kapital. Sørg for, at du fuldt ud forstår de involverede risici.

Bærbar computer med et skærmbillede af Plus500 applikationen

Administrer din ønskede kontogearing

Hos Plus500 kan du handle med høj eller lav gearing, afhængigt af den foruddefinerede gearing, som er fastsat for hvert instrument, 'Samlet positionsværdi' og ‘Egenkapital.' Du kan kontrollere din 'Kapitalværdi' ved at indbetale og få udbetalt midler. Du kan kontrollere din 'Samlede positionsværdi' ved at åbne eller lukke positioner.
Din 'Samlede positionsværdi' og 'Kapitalværdi' kan ses fra siden Konto Snapshot, som du har adgang til fra hoved handelsvinduet.

Eksempler:

Hvis du indbetaler $100.000 [er din kapitalværdi $100.000] og køber naturgas for en værdi af $100.000, så handler du med en gearing på 1 [ingen gearing]. Bemærk venligst, at du stadig betaler natgebyr for alle positioner, der holdes natten over.

Hvis du indbetaler $20.000 [din kapitalværdi er $20.000] til Plus500 og køber naturgas for en værdi af $200.000, så handler du med en gearing på 10. Som tidligere betales der natgebyr for positioner, der holdes natten over.

Administrer din ønskede kontogearing
 • Handl med den gearing, der passer bedst til dine behov for handel
 • Du kan handle med en højere eller lavere gearing
 • Der pålægges stadig natgebyr

Indstil prisniveauer for 'Luk ved gevinst' [Limit] eller 'Luk ved tab' [Stop Loss]

Et Stop loss (maksimalt tab) kan tilføjes til dine handler, enten før du åbner dem eller ved at redigere en åben position. Indstil prisniveauet, som din position skal lukke ved, hvis markedet går dig imod. Et grundlæggende stop loss garanterer ikke, at din position lukker ved det nøjagtige prisniveau du angav. Hvis markedsprisen pludselig falder eller stiger over dit stopniveau, er det muligt, at din position lukker ved en dårligere pris, end den du indstillede. Dette kaldes for et 'drop'.

Eksempler:

Google handles til $1194 - $1196 (køb/sælg)
Du køber 10 Google aktier.
Du ønsker, at begrænse dit tab til $1000. [lejlighedsvis kan du tabe på grund af drop]
Du fastsætter en Luk ved tab [Stop Loss] pris på $1096.
Google falder direkte til $1094 og derefter til $1080.
Din position lukkes ved $1094.
Dit tab er: 10*(1196 - 1094) = $1020.

Indstil prisniveauer for 'Luk ved gevinst' [Limit] eller 'Luk ved tab' [Stop Loss]
 • Gratis
 • Hjælper med at indstille forudindstillede grænser

Garanteret stop

At tilknytte et garanteret stop for din handel sætter en absolut grænse for det potentielle tab. Selv hvis markedet pludseligt falder, vil din position blive udelukket ved den eksakt specificerede pris, uden risiko for et drop.
Kun visse instrumenter understøtter 'Garanteret Stop', hvis instrumentet understøtter et “Garanteret Stop” vil du kunne se en check box for det.
'Garanteret Stop' detaljer:
Kan kun placeres på en ny handel og kan ikke tilføjes til en eksisterende position. Et Garanteret Stop kan kun aktiveres/ændres, når instrumentet er tilgængeligt og i handel. Når det er aktiveret, kan det ikke fjernes, kun værdien kan ændres.
Gebyrmargen for et 'Garanteret Stop' kan ikke refunderes, når det er aktiveret, og vil blive vist før godkendelsen.
Bemærk at et Garanteret Stop skal have en vis afstand til den nuværende kurs, som instrumentet handles til.

Eksempler:

Google SÆLG/KØB = $498/$500.
Du køber 10 Google aktier, lad os sige at Garanteret Stop gebyret er $10.
Du placerer et garanteret stop på $450.
Google falder til $400, du vil forlade positionen på $450 og ikke $400.

Med en garanteret stop på 10 aktier: P&L = $4500 - $5000 - $10 [garanteret stop gebyr] = -$510
Uden garanteret stop: P&L = $4000 - $5000 = -$1000

Garanteret stop
 • Ekstra gebyr pålægges
 • Grænser for din risiko
 • Kend dit størst mulige tab på forhånd

Prismeddelelser

Indstil prismeddelelser til at underrette dig når markedet når en specifik købs- eller salgspris. I modsætning til et stop, holder en prismeddelelse din position åben, så du kan beslutte, hvordan du vil handle, når markedet bevæger sig.
På instrumentlisteskærmen med instrumentdetaljer findes der et klokke-ikon - at klikke på klokken åbner en ‘Prismeddelelses’ skærm.

Eksempler:

Olie handles til $105 per tønde. Du mener, at der findes en mulighed, hvis olie handles til $80.
Du indstiller en prismeddelelse for olie til $80.
Olieprisen falder til $78.
Du modtager en e-mail og SMS, som informerer dig om den nye oliepris.

Prismeddelelser
 • Gratis
 • Bruges når markedet laver vigtige bevægelser, men holder din position åben
 • Modtag en e-mail, SMS eller push meddelelse

Trailing Stop - beskytter automatisk en positions risiko for fald, mens den fastlåser, når der er gevinst.

En trailing stop ordre er beregnet til at beskytte dine fortjenester. Anbring en trailing stop ordre, når du opretter din handel, og således kan din position stå åben, så længe kursen bevæger sig i den rigtige retning, men handlen lukkes, så snart kursen ændrer retning med et bestemt antal pips.
Brug af trailing stop ordre betyder, at du beskytter dine fortjenester, mens du begrænser dine tab uden manuelt at skulle justere stop tab kursen for dine position(er).
Vær opmærksom på, at denne funktion er gratis, og den findes kun som en ikke-garanteret stop ordre.

Eksempler:

Yahoo CFD handles ved $45.51/$45.73 (sælg/køb).
Du køber 100 Yahoo aktie-CFDer til kursen $45.73 hvor 1 pip = $0.1.
Du anbringer en trailing stop ordre ved 50 pips, og derfor anbringes der en stop tab ordre ved kurserne $45.01 ($45.51 – $0.50).
Hvis Yahoo CFD salgskursen begynder at stige hurtigt og når op på $47.60, vil den nye stop tab ordre følge ændringen til $47.10 ($47.60 - $0.50).
Hvis Yahoo CFD salgsprisen fortsætter med at stige og når op på $49.75, vil den nye stop tab ordre følge ændringen til $49.25 ($49.75 - $0.50).
Efter et stykke tid vil salgskursen for Yahoo CFD bevæge sig imod dig, og og den falder til $46.51.
Da du har anbragt en trailing stop kurs ved $49.25, vil Plus500 realiseres til denne kurs, hvis det er muligt, og ellers vil positionen lukkes ved den næste tilgængelige kurs.
I dette tilfælde har salgskursen bevæget sig fra $49.75 til $46.51, og derfor blev positionen udløst til at lukke ved den næste bedst tilgængelige kurs $46.51.
Fortjeneste: 100* ($46.51–$45.73) = $78.

Trailing Stop - beskytter automatisk en positions risiko for fald, mens den fastlåser, når der er gevinst.
 • Gratis
 • Fastlåse din gevinst
 • Ændrer automatisk 'stop prisen'
 • Ikke garanteret
24/7 kundeservice
Brug for hjælp?
24/7 kundeservice

Husk, at CFDs er et gearet produkt og kan resultere i tab af hele din kapital. Sørg for, at du fuldt ud forstår de involverede risici.